surýn menší

Latinský název Siren intermedia
Vědec Barnes, 1826
Výskyt USA - Texas, Florida, údolí Mississippi, Indiana a Illinoa, seve
Biom listnaté lesy mírného pásu, řeky
Světadíl Severní Amerika
Potrava bezobratlí
Umístění předsálí

© 2016 BioPark - Gymnázium Teplice

Vytvořila Pro-idea s.r.o.